PROIECTUL INCLUDERE SI INTEGRARE

(realizat de POF Institutul Comprensivo “F. MOROSINI din Venezia) 

Prezenƫa elevilor străini în Institutul nostru este importantă pentru că dă posibilitatea organizării unor activităƫi care îmbunătăƫesc modul de a învăƫa bine, stînd împreună. 
Obiectivul principal (în primirea cu bine şi activitătile programmate) este acela de a garanta serenitate, puncte de referiment precise, respectul şi cunostinƫa de propriile potenƫialităƫi. 
 
 
Includerea 
Este necesar ca elevul să fie înscris în grupul de clasă corespunzător,ƫinînd cont de caracteristicile clasei care îl primeşte.
 Respectînd caracteristicile individuale ale elevilor înscrişi dar şi diferenƫele lor în primul moment este necesar:
  
- evaluarea competenƫelor intelectuale, social-afective şi de miscare; 
 
- verificarea tipului de şcoală frecventată în ƫara de origine; 
 
- constatarea opƫiunii în a face sau nu religia catolică sau cunoaşterea mai bine a religiei elvului şi a familiei; 
 
- intrarea în contact cu serviciile sanitare , în primul rînd în ceea ce priveşte vaccinările; 
 
- luarea în considerare a culturii alimentare din ƫara de origine; 
 
În primul moment, dacă se verifică dificultăƫi se realizează anumite proiecte individuale; se dă o atenƫie particulară la învăƫarea limbii italiane.În această direcƫie se organizează proiecte specifice de durată diferită.În aceste proiecte de recuperat intervin :
 
- profesorii clasei;
 
- profesorii din toată şcoala ; 
 
De la început aceşti elevi o să participe la toate activităƫile importante din clasă, se organizează în mici grupuri sau se fac proiecte individuale. 
O să se lucreze în collaborare cu instituƫiile locale:Comuna( Serviciul Social,Serviciul Imigrare) Provincia,Regiunea,( ASL).